Skorzystaj z jednej z najlepszych firm pożyczkowych na rynku:

Jeśli nie wiesz co wybrać, to sprawdź aktualny --->Ranking szybkich pożyczek

Pożyczka – co to takiego?

Każdego dnia, mijamy całe mnóstwo ofert pożyczkowych, nie da się jednak ukryć, że pod wdzięcznym i chwytliwym słowem pożyczki, kryją się często kredyty. Jak zatem odróżnić te dwie formy udzielania wsparcia finansowego Niniejsze porównanie powinno ułatwić wyjście z ambarasu pożyczkowo kredytowego.

Przede wszystkim zacząć trzeba od pieniędzy. Te, w wyłączności, są przedmiotem kredytu, w przypadku pożyczki natomiast przedmiot jest dowolny, może być to sprzęt lub jakiekolwiek wartościowe przedmioty, nawet surowce, takie jak węgiel. Jak łatwo zatem wywnioskować, pożyczka obwarowana została prawami Kodeksu Cywilnego, dotyczyć może bowiem każdego. Stroną umowy pożyczkowej rzeczywiście może zostać osoba cywilna, prawna, a nawet gmina. W przypadku kredytu jedynym pożyczkodawcą może być bank, z tego też względu zasady udzielania kredytu opisane są już nie w Kodeksie Cywilnym, a w prawie bankowym. Sama forma umowy pożyczkowej również jest dowolna, dowolność to podstawowa cecha pożyczki, w przypadku pożyczek do 500 zł, może zostać ona zawarta w sposób ustny. Powyżej tej kwoty zalecane jest natomiast potwierdzenie tegoż procesu dokumentem. Choć przepisy nie obligują do takiego postępowania, to jednak bez wątpienia warto podpisywać umowy w formie papierowej wówczas dochodzenie swoich praw, w przypadku ewentualnego niespłacenia bądź wypowiedzenia pożyczki będzie łatwiejsze. Będąc już w temacie umowy, dobrze jest zawrzeć w niej termin spłaty zadłużenia. Oczywiście ten punkt także nie jest obowiązkowy, natomiast jego brak stanowi o tym, iż pożyczkobiorca ma obowiązek oddać zadłużenie w sześć tygodni od dnia wypowiedzenia umowy. Kodek Cywilny stanowi również, iż umowa pożyczki musi zostać zawarta na czas określony.

Ostatnią i prawdopodobnie bardzo ważną kwestią pozostaje oprocentowanie. To, jak każdy pewnie zdaje sobie sprawę, jest wynagrodzeniem dla pożyczkodawcy, które niestety wypłacane jest właśnie przez pożyczkobiorcę. Chociaż przepisy nie zmuszają do tego, by pożyczki były płatne, to jednak w większości obciążone są nie tylko odsetkami, ale również prowizją. Te pierwsze są także dowolne i podawane są zwykle w skali roku. Warto również pamiętać, że od pewnego czasu w Polsce, obowiązujące stały się odsetki maksymalne, w pewien sposób zabezpieczające pożyczkobiorców przed wyzyskiem.

Kredyt

Pożyczka

Strona umowy – pożyczkodawca

Tylko bank

Dowolna

Przepisy

Prawo bankowe

Kodeks Cywilny

Forma umowy

pisemna

Dowolna

Czas umowy

Określony

Określony

Przedmiot

Określona suma pieniędzy

Dowolny

Zasada

Pożyczkodawca do momentu spłacenia kredytu jest cały czas właścicielem pożyczonych pieniędzy

Pożyczkobiorca staje się właścicielem przedmiotu na okres podany w umowie lub dłużej.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Social Lending – sposób na szybką pożyczkę!

Social Lending to pojęcie, które dobrze jest znane na Zachodzie i nie budzi tam żadnych kontrowersji. W naszym kraju dopiero...

Zamknij