Skorzystaj z jednej z najlepszych firm pożyczkowych na rynku:

Jeśli nie wiesz co wybrać, to sprawdź aktualny --->Ranking szybkich pożyczek

Nowy kredyt na oświadczenie w małej pigułce!

Wraz z początkiem 2013 roku KNF (co oznacza skrót KNF Komisję Nadzoru Finansowego) odstąpi od potwierdzania przez pracodawcę wysokości zarobków! Swój (aktualny!) dochód zatwierdzi sam pracownik (klient indywidualny)! To znaczy, że… już za kilka miesięcy uzupełnimy tylko oświadczenie o (własnych!) zarobkach (czy to zupełny koniec dla zaświadczeń o dochodach)

Nasi kredytodawcy (banki!) nie zainteresuje się jak poprzednio… , sumą Naszych comiesięcznych wydatków. Uprzednio twórcy rekomendacji T (Komisja Nadzoru Finansowego) wskazywali na to, że… , rozchody pożyczkobiorcy nie mogą być wyższe niż połowa jego przychodów!

Na podstawie jakiego kryterium KNF dokonał podziału banków na mniej i bardziej rzetelne Kryterium rzetelności został standing finansowy! Nie pozostając w konflikcie z nowymi regułami rekomendacji T : Jedynie pożyczkodawcy o wysokim standingu finansowym, mogą opierać się o oświadczenie o dochodach (wypełnionych przez swoich pożyczkobiorców) określają wysokość zdolności kredytowej!

Punkty charakterystyczne rzetelnych banków :

współczynnik wypłacalności nie mnie niż 12 procent (od 6 miesięcy)

współczynnik kapitałowy Tier1 wyższy niż 9 procent (również od 6 miesięcy)

spełnienie wszystkich reguł płynnościowych wyszczególnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego

wynik analizy oraz oceny nadzorczej z zakresie ryzyka kredytowego oraz zarządzania najniżej na poziomie 2.5

Pozytywne efekty współpracy klientów i rzetelnych banków :

  1. kwota kredytu (oraz pożyczki na raty) do 200% uśrednionego wynagrodzenia dla przedsiębiorców
  2. kwota kredytu (oraz pożyczek z ratami) do 300% średniego comiesięcznego wynagrodzenia (Twoja średnia zarobków za 3 ostatnie miesiące to… 1600 złotych, 3000 złotych czy aż 5000 złotych), jeśli Jeśli z bankiem współpracujesz nie krócej niż 6 miesięcy
  3. Pożyczka na raty (i kredyt) do 600% średniej pensji, pod warunkiem, że… Twoja współpraca z bankiem (gdzie złożysz wniosek o pożyczkę na raty lub kredyt) trwa od 12 miesięcy!
  4. Kredyt i pożyczka ratalna bez historii (bez historii w wybranym banku) nie większy niż 50% uśrednionej pensji (z 3 ostatnich miesięcy!)

Do nowej rekomendacji T nie dołączą się banki (pożyczkodawcy!) nie wpisujący się w powyższe (wypunktowane dwa akapity wyżej) standardy. U tych pożyczkodawców Nasza zdolność kredytowa będzie analizowana, po staremu! A jakim sprawdzianom poddają klientów parabanki

BIZ Credit sprawdzi, czy : pożyczkobiorca został wyposażony w : adres zamieszkania, dowód osobisty (oraz numer PESEL), w wiek od 21 do 60 roku życia, pozytywną historię kredytową (Gdzie W BIK Biurze Informacji Kredytowej oraz KRD Krajowy Rejestr Długów), nie kończące się (za miesiąc!) zatrudnienie, stały przychód, telefon komórkowy (swój!), konto bankowe (ROR).

OK Money upewni się, że : odbiorcy pożyczki dysponują stałym miejscem zamieszkania na terenie Polski, dowodem osobistym (którego są jedynymi właścicielami!), numerem PESEL (wpisanym do dowodu osobistego…), telefonem komórkowy (telefon komórkowy należy do nich!), stałym zatrudnieniem (umowa z pracodawcą została podpisana na dłużej!) i niezadłużonym kontem w BIK!

Ekstra Kredyty zweryfikuje : Nasze polskie obywatelstwo, Nasz numer PESEL (czy wstawiony przez Nas do wniosku numer PESEL jest rzeczywiście Nasz), Nasz dowód osobisty, Nasz wiek (nie powinien on być niższy niż 21 i wyższy niż 60 lat), Naszą nie złą (a dobrą) historię kredytową wystawioną przez Biuro Informacji Kredytowej, Naszą umowę o pracę (Czy Nasz pracodawca zaproponował Nam umowę o pracę, a My przyjęliśmy propozycje), nie Naszego komornika (żaden komornik nie chce z Nami współpracować, prawda).

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj poprzedni wpis:
problem
Obejrzyj się na koszty pożyczki w banku i…parabanku!

Całościowy koszt Twojej pożyczki w banku to : 1/5, 1/3 czy 1/2 całej wierzytelności Dlaczego Polacy nie pamiętają o tym...

Zamknij