Skorzystaj z jednej z najlepszych firm pożyczkowych na rynku:

Jeśli nie wiesz co wybrać, to sprawdź aktualny --->Ranking szybkich pożyczek

Do kogo adresowana jest szybka pożyczka gotówkowa?

Rynek finansowy oferuje bardzo wiele produktów, których elastyczny charakter pozwala na ich dostosowanie do potrzeb różnych odbiorców. Wszystkie osoby, które z różnych względów nie mogą otrzymać kredytu bankowego, mogą sięgnąć po pożyczkę gotówkową, która charakteryzuje się znacznie większą dostępnością.

KREDYT I POŻYCZKA TO ZUPEŁNIE INNE PRODUKTY

Bardzo często zdarza się, że pojęcia kredyt i pożyczka używane są zamiennie przez klientów banków i firm pozabankowych. Jest to ewidentny błąd, gdyż w rozumieniu prawnym są to zupełnie inne produkty. Na czym polegają podstawowe różnice?
Umowa kredytu podlega regulacjom Prawa bankowego, na mocy którego osoba prawna (bank) zobowiązuje się do przekazania kredytobiorcy określonej sumy środków pieniężnych, na czas i cel określony w umowie. Warunkiem udzielenia kredytu jest pozytywna decyzja kredytodawcy, która oparta jest o analizę zatrudnienia, zarobków i historii bankowej osoby, która się o niego ubiega.

monety i banknoty

Umowa pożyczki gotówkowej regulowana jest przez kodeks cywilny, a według zawartych w nim przepisów Prawa, stroną udzielającą pożyczki może być nie tylko osoba prawna, ale również osoba fizyczna. Sama procedura przyznawania pożyczki przewiduje znacznie mniej formalności niż ka to miejsce w przypadku kredytu, dlatego dostępność tego produktu jest większa.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ GOTÓWKOWĄ?

Szybka pożyczka na dowód to produkt, który idealnie odpowiada potrzebom wszystkich osób, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą przedstawić zaświadczenia o zarobkach, wyciągów z konta bankowego i innych dokumentów, które wymagane są do przyznania kredytu bankowego. Bardzo często zdarza się, że na mocy wewnętrznych regulacji, banki wymagają wyżej wymienionych dokumentów także do przyznania pożyczki gotówkowej. Załączenie ich do wniosku nie stanowi jednak gwarancji uzyskania pozytywnej decyzji. W przypadku firm pozabankowych formalności jest znacznie mniej.
O szybką pożyczkę gotówkową mogą się ubiegać osoby, które:

  • osiągają dochody z tytułu innego niż umowa o pracę (umowa o dzieło, umowa zlecenie);
  • osiągają dochody z innego źródła niż praca (alimenty, emerytura itp);
  • nie mogą potwierdzić swojego zatrudnienia (tzw praca na czarno);
  • nie posiadają źródła stałego dochodu a pilnie potrzebują wsparcia finansowego.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach uzyskanie kredytu gotówkowego byłoby niemożliwe, zatem stwierdzenie, że pożyczka na dowód bez zaświadczeń to idealny produkt dla szerokiego grona odbiorców, w tym kontekście nie będzie żadnym nadużyciem.

KTO MOŻE UDZIELIĆ POŻYCZKI?

Według przepisów kodeksu cywilnego, pożyczka może być udzielona zarówno przez osobę prawną, jak i fizyczną. Oznacza to, że tego rodzaju produkty sprzedawać może każda firma posiadająca stosowny wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Podmioty takie nazywane są parabankami i zajmują się prowadzeniem działalności o charakterystyce zbliżonej do bankowej, jednak w oparciu o przepisy Prawa cywilnego. Produkty parabankowe charakteryzują się:

  • stosunkowo niewielką ilością formalności;
  • krótkim czasem potrzebnym na wydanie decyzji;
  • dużą dostępnością;
  • wysokim współczynnikiem przyznawalności.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA PRZYZNAWANIA POŻYCZKI?

Aby można było otrzymać szybką pożyczkę bez zaświadczeń niezbędne jest złożenie pisemnego wniosku o jej przyznanie. Już obiegowa nazwa tego produktu sugeruje, że formalności związane z jego przyznaniem ograniczone są do minimum i z reguły tak właśnie jest w rzeczywistości. Pożyczkodawca zwykle nie wymaga potwierdzenia dochodu w postaci zaświadczenia, PIT-u czy umowy o pracę, w większości wystarczające okazuje się samo oświadczenie pożyczkobiorcy. W niektórych przypadkach firma może w tym celu skontaktować się telefonicznie z pracodawcą osoby ubiegającej się o przyznanie pożyczki, jednak zdarza się to raczej niezbyt często.

Szybka pożyczka na dowód to produkt finansowy, który klienci firm pozabankowych określają jako przyjazny dla odbiorcy. Nie dziwi więc fakt, że popularność tej formy finansowania nieustannie rośnie, podobnie jak samo zaufanie klientów do parabanków.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pożyczka z AASA to szybka pożyczka – przekonaj się!

Firma pożyczkowa Aasa Polska S.A. jest marką skandynawskiej grupy finansowej Aasa Global. Swoją ofertę poza rynek skandynawski przeniosła w 2010...

Zamknij